Счетоводна къща “Тонш – Корект 77” ЕООД

Информация

Счетоводна къща “Тонш – Корект 77” ЕООД е приемник на фирма ЕТ “ТОНШ – АЛ. КИРЕЗИЕВ”, която е основана още през 1994 г . Фирмата се занимава със счетоводство от зората на демокрацията. “Преминали сме през всички трудности свързани с финансовите кризи, със създаването на безброй закони едни по-добри, други безсмислени и все пак сме оцелели до момента.”

Счетоводна къща “Тонш – Корект 77” ЕООД държи на качеството и на добре свършената работа. За нас най–важно е клиентите ни да остават доволни от услугите ни.

 

 

Предимствата при нас:

Спестявате време

Мнения от клиенти

Доверие

Гарантирано качество

Функционалност

Онлайн запитване

Счетоводството е организирана информационна и аналитична система. Построена върху определени принципи и правила за пълно и непрекъснато взаимосвързано обхващане и отразяване в стойностен израз. Всички специфични средства и способи за процесите и явленията, трябва да се познават и организират добре, за да се получи ефективна отчетна информация – нужна на всяка фирма.

 

Комплексни решения
5+ years of expertise
CRM софтуер
8+ years of expertise

Многобройните промени в едно предприятие трябва да се запазят и съхранят – за това е необходима документална обоснованост.

Отчетността на предприятието се извършва при спазване на счетоводните стандарти и закона за счетоводството. Годишните счетоводни отчети се съставят при спазване на принципите за действащо предприятие, съпоставимост между приходите и разходите, предпазливо и честно представяне на фактите, документална обоснованост.

 

 

Контрол на удовлетвореността на клиентите
6+ years of expertise
Управление на качеството
10+ years of expertise

Галерия