“Тонш – Корект 77”

Предлага счетоводни услуги, които отговарят на Вашите желания

Безплатна консултация само за нови клиенти.

Имате възможност да бъдете консултирани онлайн, по телефон или на място.

Информация за услугите, които предлагаме

“Работим изцяло он-лайн, което Ви спестява време и пари.

Ние изготвяме документите, Вие ги подписвате

Изготвяме всички нужни документи за регистрация, които се подписват от Вас в офиса или изпращаме документите по имейл или с куриер. С документите трябва да посетите нотариус (6 лв. нотариална такса), както и банка, където трябва да откриете набирателна сметка за капитал и да платите държавната такса.

Видове счетоводни услуги, които отговарят на Вашите желания

Доверете се на зрелите и преживели цялата демокрация счетоводители. Ние осигуряваме счетоводни услуги на конкуретнти цени и гарантираме бързото и качествено обслужване.

Всичко свързано с работните заплати

От Фактуи до Баланс

Интрастат декларации

Финансови отчети

 Изготвяне на приемателно предавателни протоколи за приемене и предаване на стоково материалните ценности

 Изготвяне на Складови Разписки за заприхождаване на получените стоки в сладовете на клиентите

 Изготвяне на Приходни и Разходни Касови Ордери за постъпили и израсходвани касови наличности

 Изготвяне на Протоколи и други Първични Счетоводни Документи съгласно НСС

 Изготвяне на Отчет за Приходите и Разходите /ежемесечни, тримесечни и годишни

 Изготвяне на Отчети за Паричните Потоци /ежемесечни, тримесечни и годишни

 Изготвяне на Годишни Данъчни Декларации и подаването им в НАП

 Изготяне и подаване на интрастат – Декларации ежемесечно на клиентите, които следва по закон да подават

 Изготвяне и подаване на Статистически Отчети на клиентите ни до съответното Териториално Статистическо Бюро

Изготвяне на Ведомости и Фишове за Работни Заплати със специализиран програмен продукт

Превод на работните заплати по банковите сметки на работниците и служителите на клиентите ни

Регистрация и Дерегистрация на фирма в Търговския Регистър

Регистрация и Дерегистрация на фирма по ЗДДС

По искане на клиента получаване на най различни удостоверения от НАП, НОИ и други държавни институции

И други административни услуги от финансови и ефинансови институции

Нека да разберем как можем да подобрим вашия бизнес !

Направете онлайн запитване за оферта.